Fotodokumentace řešených referenčních projektů

CHKO Český kras: Státní zakázka v rámci ÚSEZ - biokoridor a biocentrum: návrh, realizace, současná údržba, [20 000m2, 2011]

Travní pokryv biokoridoru budoucího biokoridoru
↑ Travní pokryv biokoridoru budoucího biokoridoru
Zakůlované, čerstvě vysázené stromy
↑ Zakůlované, čerstvě vysázené stromy
Zakůlované, čerstvě vysázené stromy
↑ Zakůlované, čerstvě vysázené stromy
Vysokou trávu je před započetím následných údržbových prací posekat
↑ Vysokou trávu je před započetím následných údržbových prací posekat
Jarní oprava pletiva na ochranu dřevin před zvěří
↑ Jarní oprava pletiva na ochranu dřevin před zvěří
Příprava k realizaci návrhu

Dokončovací práce
↑ Lnice květel (Lunaria vulgaris Mill.) z čeledi krtičníkovitých (Scrophulariaceae)
Východ slunce nad CHKO Český kras
↑ Východ slunce nad CHKO Český kras


„Člověk zakládající zahradu vyjadřuje svůj vztah k přírodě, vyslovuje sebe sama, směřuje k základům zákonitostí přírody,
orientuje se mezi zemí a nebem, a hledá svoje kosmologické místo, určení, poslání. Budování zahrady je vlastním hledáním
ztraceného ráje” (Machovec, Zahrada park krajina 04/2009).