Fotodokumentace řešených referenčních projektů

Veřejná zeleň Suchomasty - žádost o dotaci, návrh, realizace [5000 m2, 2009]

Příprava k realizaci návrhu
↑ Příprava k realizaci návrhu
Příprava k realizaci výsadby aleje
↑ Příprava k realizaci výsadby aleje
Stav aleje těsně po výsadbě
↑ Stav aleje těsně po výsadbě
Stav aleje těsně po výsadbě
↑ Stav aleje těsně po výsadbě
Stav porostu aleje v zimě po výsadbě
↑ Stav porostu aleje v zimě po výsadbě


„Člověk zakládající zahradu vyjadřuje svůj vztah k přírodě, vyslovuje sebe sama, směřuje k základům zákonitostí přírody,
orientuje se mezi zemí a nebem, a hledá svoje kosmologické místo, určení, poslání. Budování zahrady je vlastním hledáním
ztraceného ráje” (Machovec, Zahrada park krajina 04/2009).