Fotodokumentace řešených referenčních projektů

Realizace výsadby zahrady u RD ve Čtyřkolech [4200 m2, 2004]

Stinný pozemek
↑ Stinný úsek pozemku před založením porostu
Stínomilné společenstvo
↑ Stínomilné společenstvo po realizaci částečně zastíněného úseku pozemku
Pozemek před úpravou
↑ Pozemek před úpravou a začleněním koupacího bazénu
Stav 3 roky po osázení
↑ Stav 3 roky po osázení
Stav 3 roky po osázení
↑ Stav 3 roky po osázení
Pozemek před úpravou
↑ Pozemek před úpravou a začleněním koupacího bazénu
Šlapáky v travním koberci
↑ Šlapáky v travním koberci směřující od severní stěny domu k již kompletnímu bazénu


„Člověk zakládající zahradu vyjadřuje svůj vztah k přírodě, vyslovuje sebe sama, směřuje k základům zákonitostí přírody,
orientuje se mezi zemí a nebem, a hledá svoje kosmologické místo, určení, poslání. Budování zahrady je vlastním hledáním
ztraceného ráje” (Machovec, Zahrada park krajina 04/2009).